Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
lawprey mihule
Lawrence Vavřinec
Lawrence Lawrence
lawrencium lawrencium
laws zákony
laws práva
Lawson Lawson
lawsuit soud
lawsuit proces
lawsuit soudní pře
lawsuits soudní pře
lawyer právní zástupce
lawyer právník
lawyer právnička
lawyer advokátka
lawyer advokát
lawyers právníci
lawyers advokáti
lax nedbalý
lax laxní
lax ležérní
laxation uvolnění
laxation průjem
laxative projímavý
laxative projímadlo
laxer nedbalejší
laxity nedbalost
laxity laxnost
laxly laxně
lay umístit
lay poloha
lay lie/lay/lain
lay lay/laid/laid
lay položit
lay klást
lay ten
lay nápěv
lay aside ušetřit
lay aside odkládat
lay away šetřit
lay away spořit
lay away odkládat
lay claim vznést požadavek
lay concrete betonovat
lay down vyznačit
lay down stanovit
lay down předepsat
lay down položit
lay down odložit
lay down položit se
lay hands on zmocnit se
lay hands on vztáhnout ruku na
lay hands on chopit se
lay in zásobit se
lay off propustit
lay off propuštění
lay off neotravuj!
lay off dej pokoj!
lay on nanášet
lay out rozvrhnout
lay over odložit
lay up upoutat na lůžko
lay waste pustošit
lay with mít pohlavní styk
lay-by odpočívadlo
lay-out man grafik
layabout povaleč
layer poloha
layer vrstva (botanika)
layer vrstva
layer nános
layered vrstvený
layering rozvrstvení
layers vrstvy
layette výbava novorozence

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy