Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
laying ležící
layman neodborník
layman laik
laymen neodborníci
laymen laikové
layoff výluka
layoff zastavení práce
layoff vysazení z práce
layoff dočasná nezaměstnanost
layoff nečinnost
layout uspořádání
layout vytyčení
layout uspořádat
layout rozvržení
layout rozmístit
layout plán
layout návrh
layout dispozice
layout rozmístění
layout nákres
Layout Rozložení
layout man grafik
layouts plány
layouts nákresy
layperson zelenáč
lays klade
Layton Layton
laywoman laická sestra
lazar lazar
lazar chudák
lazar malomocný
Lazarus Lazarus
laze lenošit
lazier línější
lazier lenivější
laziest nejlínější
laziest nejlenivější
lazily líně
laziness lenost
lazing lenošení
lazuli lazurit
lazy zahálčivý
lazy líný
lazy lenivý
lazybones lenoch
LBB Little Black Box (slang for a WebTV Set-box unit)
LBD Laser Beam Detector
LC 100 concentration LC 100 koncentrace
LC 50 concentration LC 50 koncentrace
LCC Lifecycle Cost
Le Havre město - Francie
lea pastvina
lea niva
lea lučina
lea louka
leach vyluhovat
leach loužit
leaching vyluhování
leaching loužení
lead ústit
lead řízení
lead řídit
lead čelní
lead vodítko
lead vedoucí
lead přívod
lead olůvko
lead iniciativa
lead hlavní role
lead být vůdcem
lead být v čele
lead olovnatý
lead olověný
lead zaplombovat
lead vodič

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy