Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
arbitral arbitrážní
arbitrament výrok arbitrážního konání
arbitrarily svévolně
arbitrarily libovolně
arbitrariness libovůle
arbitrary doplňkový
arbitrary libovolný
arbitrary svévolný
arbitrate rozsuzovat
arbitrate rozsoudit
arbitrate rozhodnout
arbitrated rozsoudil
arbitrated rozhodl
arbitration arbitráž
arbitration clause rozhodčí doložka
arbitrator arbitr
arbitrator rozhodčí
arbor zerav (lat. Thuja)
arboreal stromový
arboreous stromovitý
arborescent stromovitý
arborescent rozvětvený
arboretum arboretum
arboricide arboricid
arboriculture pěstování stromů
arboriculturist pěstitel stromů
arbour altán
arbour altánek
arc oblouk
arc geometrický oblouk
arc lamp oblouková lampa
arcade podloubí
Arcadia část Řecka
arcana tajemství
arcana elixír
arcane tajemný
arcanely tajemně
arcaneness tajemnost
arcanum tajemství
arcanum arkánum
arch klenout
arch vyklenutí
arch oblouk
arch klenba
arch over zastřešovat
arch-enemy úhlavní nepřítel
archaeologic archeologický
archaeological archeologický
archaeological monument archeologická památka
archaeologically archeologicky
archaeologist archeoložka
archaeologist archeolog
archaeology archeologie
archaeopteryx archeopteryx
archaic starobylý
archaic zastaralý
archaic archaický
archaically archaicky
archaism archaizmus
archaistic archaický
archangel archanděl
archbishop arcibiskup
archbishopric arcibiskupství
archdeacon arcijáhen
archdeaconry arcijáhenství
archdiocese arcidiecéze
archdiocese archdiecéze
archducal arcivévodský
archduchess arcivévodkyně
archduchy velkovévodství
archduchy arcivévodství
archduke arcivévoda
arched klenutý
archenemy ďábel
archenemy úhlavní nepřítel

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy