Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
lead vedení
lead plomba
lead olovnice
lead náskok
lead dirigovat
lead lead/led/led
lead zavést
lead olovo
lead vést
lead vodit
lead vést - vodit
lead dovést
lead směřovat
lead a woman to the altar vést nevěstu k oltáři
lead astray svést
lead astray svést z cesty
lead away odvést
lead away odvádět
lead banking bankovnictví s olovem
lead by the nose vodit za nos
lead environmental auditor vedoucí environmentální auditor
lead in vyústit
lead off spustit
lead off odvést
lead poisoning otrava olovem
lead up směřovat
lead-in uvedení
lead-in svod
lead-in úvodní poznámka
leaded poolověný
leaded olovnatý
leaden těžkopádný
leaden olověný
leader vedoucí
leader velitel
leader vojevůdce
leader favorit
leader vůdce
leader vedoucí závodník
leader vedoucí představitel
leader vedoucí osobnost
leader vedoucí mužstvo
leader čelní představitel
leaderless nemající vůdce
leaders vůdci
leaders velitelé
leadership vedení
leadership vůdcovství
leading řízení
leading vedení
leading vůdčí
leading vedoucí
leadless bezolovnatý
leadrope provaz pro vedení např. koně
leadrope provaz pro vedení (koně)
leads vedl
leads vede
leaf lístek
leaf lupen
Leaf Leaf
Leaf list rostliny
leaf list
leafage listí
leafed mající listy
leafing odlupování
leafless bezlistý
leaflet prospekt
leaflet leták
leaflets prospekty
leaflets letáky
leafness listí
leafstalk řapík
leafy listnatý
league ligový
league svaz

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy