Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
league spolek
league liga
league together sjednotit
leagues ligy
leak štěrbina
leak puklina
leak netěsnit
leak prosakování
leak propouštět
leak prosakovat
leak únik
leak vytékat
leak vyzradit
leak trhlina
leak netěsnost
leak out propouštět
leakage vytékání
leakage unikání
leakage únik
leakage průsak
leakage prosakování
leakage propouštění
leakage pronikání
leakage netěsnost
leakage current unikající proud
leakage current zbytkový proud
leaked uniklý
leaked prosáknutý
leaker pór
leaker zrádce
leakiness propustnost
leakiness děravost
leaking unikání
leaking prosakování
leakproof neprosakující
leakproof nepropustný
leaks úniky
leaks štěrbiny
leaks otvory
leaky prosakující
leaky děravý
leal loajální
lean opírat
lean nízkotučný
lean hubený
lean against opírat se o
lean back opřít se
lean forward predklonit se
lean hogs vepřové (na komoditní burze)
lean on opřít se o
lean on opřít o
lean on opírat se
lean over předklonit se
lean over backwards dělat něco nezvykle intenzivně
lean-to přístřešek
Leander Leander
leaned nakloněný
leaner hra házení podkovou
leaning tendence
leaning sklon
leaning tower sikma vez
leanings sklony
leanness štíhlost
leanness hubenost
leans naklání
leant nakloněný
leap vyskočit
leap přeskočit
leap skok
leap skočit
leap skákat
leap out vyskočit
leap year přestupný rok
leaped skočil
leaper skákač

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy