Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
leaper vyskakující atlet
leapfrog přeskočit
leapfrog přeskočení
leapfrog přemostit
leaping vyskakující
leaping skákající
leaping skákací
leaps skáče
leapt přeskočený
Lear Lear
learn poznat
learn naučit
learn dovědět se
learn learn/learnt/learnt
learn learn/learned/learned
learn studovat
learn učit se
learn naučit se
learnable naučitelný
learned vzdělaný
learned naučený
learned learn/learned/learned
learned měl
learned učený
learnedly vzdělaně
learner student
learner žák
learner učící se
learners posluchači
learning učení
learns učí se
learns studuje
learnt učený
learnt naučen
learnt měl
learnt learn/learnt/learnt
Leary Leary
lease nájem
lease nájemní smlouva
lease pronájem
lease pronajmout
leaseback zpětný pronájem
leased pronajatý
leasehold propachtovaný
leasehold najatý
leaseholder nájemník
leaseholder nájemce
leash vodítko
leash šňůra
leash uzda
leash řemínek
leasing pronajímající
leasing leasingový
leasing leasing
leasing pronajímání
leasing lhaní
least nejmenší
least nejméně
least common denominator nejmenší společný jmenovatel
least common multiple nejmenší společný násobek
least square method metoda nejmenších čtverců
least-cost planning plánování podle nejnižších nákladů
leastways alespoň
leastwise alespoň
leat mlýnský náhon
leather useň
leather spráskat
leather kůže
leather kožený
leather goods kožená galanterie
leather-bound vázaný v kůži
leatherette koženka
leathern kožený
leatherneck mariňák
leathers usně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy