Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
leathers kůže
leathery kožený
leave zanechat
leave vynechat
leave leave/left/left
leave odjíždět
leave odjet
leave odcházet
leave opouštět
leave odejít
leave opustit
leave volno
leave dovolená
leave nechávat
leave nechat
leave alone nezasahovat
leave alone neobtěžovat
leave alone nechat být
leave behind zanechat
leave behind nechat za sebou
leave of absence dovolená
leave of absence služební volno
leave off ustat
leave off přestat
leave out vynechat
leave out opomíjet
leave out opomenout
leave out nezapočítat
leave-taking loučení
leaved mající listy
leaven kypřit
leaven kynout
leaven kvasnice
Leavenworth Leavenworth
leaver opouštějící osoba
leaves ponechává
leaves listí
leaves opouští
leaving opuštění
leaving odlet
leaving zůstatek
leaving opouštění
leaving opouštějící
leaving odjezd
leaving odcházející
leaving odpadky
leaving examination maturitní
Lebanese Libanonec
Lebanon okres v USA
Lebanon Libanon
lebensraum životní prostor
lech smilnit
lech chlípný
lecher smilník
lecher nemrava
lecher chlípník
lecherous smilný
lecherous oplzlý
lecherous neřestný
lecherous chlípný
lecherousness chlípnost
lechery vilnost
lechery chlípnost
lecithin lecitin
lectern pult
lectin lectin
lector lektor
lecture výtky
lecture domluvy
lecture přednášet
lecture přednáška
lecture room posluchárna
lecture theatre posluchárna
lectured přednášený
lecturer přednášející

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy