Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
lecturer lektor
lecturer docent
lecturers lektoři
lectures přednášky
lectureship docentura
lecturing přednášení
led veden
led lead/led/led
led vedl
ledge lišta
ledge římsa
ledge parapet
ledger hlavní /účetní/ kniha
ledger hlavní účetní kniha
ledger účetní kniha
lee závětří
leech pijavice
leech onto přisát
Leeds Leeds
Leeds Leeds
leek pórkový
leek pórek
leer vilný
leering pošilhávání
leery podezíravý
leery vychytralý
leery protřelý
lees usazenina
leeward závětří
leeway volnost
leeway prostoj
left nechal
left levice
left leave/left/left
left odešel
left vlevo
left odejel
left levý
left hand levotočivý
left over zbylý
left over zbytky
left-back levý obránce
left-footed nešikovný
left-hand levotočivý
left-handed neohrabaný
left-handed levácký
left-handed levoruký
left-handed nešikovný
left-handedness levorukost
left-hander levák
left-luggage office úschovna
left-over zbytky
left-wing levicový
left-winger levičák
leftie levák
leftish levicový
leftism levičáctví
leftist levičácký
leftist levičák
leftist levicový
leftmost nejvíce vlevo
leftover zbytek
leftover pozůstatek
leftovers zbytky
leftward směřující do leva
leftward levicový
leftwards doleva
lefty levičák
lefty levák
leg odvěsna
leg noha
legacies dědictví
legacy odkaz
legacy dědictví
legal zákonitý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy