Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
legal právnický
legal soudní
legal zákonný
legal advokátní
legal dovolený
legal právní
legal legální
legal age zletilost
legal claim právní nárok
legal entity právnický subjekt
legal entity právnická osoba
legal framework právní rámec
legal holiday státní svátek
legal holiday státem uznaný svátek
legal means právní cesta
legal means prostředky
legal parlance právnická řeč
legal tender zákonné platidlo
legalese právní jazyk
legalisation legalizace
legalise legalizovat
legalised legalizovaný
legalising legalizující
legalism právní dogmatismus
legalistic striktně
legalities zákonná ustanovení
legalities požadavky zákona
legality legálnost
legalization uzákonění
legalization legalizace
legalize uzákonit
legalize legalizovat
legate papežský vyslanec
legate legát
legatee dědic
legatee obdařený odkazem
legation poselstvo
legation vyslanectví
legato slur
legend báje
legend legenda
legendary legendární
Legendre Legendre
legends legendy
Leger Leger
legerdemain iluze
legerdemain zručnost
legerdemain eskamotérství
legged mající určité hony
leggings kamaše
leggings legíny
leggy dlouhonohý
legibility čitelnost
legible čitelný
legibly čitelně
legion legie
legionary legionářský
legionary legionář
legionnaire legionář
legions legie
legislate vydávat zákony
legislated vydával zákony
legislating zákonodárství
legislating legislace
legislation zákonodárství
legislation legislativa
legislative zákonodárný
legislative legislativní
legislatively legislativně
legislator zákonodárce
legislature zákonodárný sbor
legislature legislatura
legit zákonný
legit řádný
legit poctivý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy