Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
legitimacy zákonnost
legitimacy zákonitost
legitimacy správnost
legitimacy platnost
legitimacy legitimita
legitimacy legitimnost
legitimate rozumný
legitimate legitimní
legitimately zákonně
legitimately oprávněně
legitimately legitimně
legitimation prohlášení za legitimní
legitimation legitimování
legitimatize uzákonit
legitimatize legitimovat
legitimisation ligitimizace
legitimise legitimovat
legitimization legitimování
legitimization legitimizace
legitimize legitimovat
legless beznohý
legroom prostor na nohy
legs nohy
legume luštěnina
leguminous luštěninový
leguminous luskový
leguminous luskovitý
legwork pochůzky
legwork terénní výzkum
Lehigh Lehigh
Lehman Lehman
lehr chladící pec
lei věnec
lei lei
Leicester Leicester
Leicester město - Velká Británie
Leiden město - Holandsko
Leigh Leigh
Leighton Leighton
Leila ženské křestní jméno
Leipsic Lipsko
Leipzig město - Německo
leisure volno
leisure volný čas
leisure ležérní
leisure klidný
leisure oddech
leisurely volně
leisurely nenuceně
leisurely neuspěchaně
leisurely klidně
leisurewear každodenní oblečení
leitmotif leitmotiv
leitmotif příznačný motiv
leitmotiv leitmotiv
Leland Leland
Lemberg Lvov
Lemke Lemke
lemma lemma
lemmas lemmata
lemming lumík
lemmings lumíci
lemon citron
lemon curd citronový krém
lemon grass citronová tráva
lemon grass citronela
lemonade limonáda
lemongrass citronová tráva
lemongrass citronela
lemonlike citronovitý
lemons citróny
lemony citrónový
Lemuel mužské křestní jméno
lemur lemur
Len Len

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy