Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Lena Lena
Lena Lena
lend zapůjčit
lend půjčit
lend poskytnout
lend propůjčit
lend lend/lent/lent
lend půjčovat
lend půjčit
lend sb sth půjčit někomu něco
lend sth to sb půjčit někomu něco
lendable zapůjčitelný
lender věřitel
lender půjčovatel
lender of the last resort věřitel poslední instance
lending zapůjčení
lending půjčování
lending půjčení
lending rate zápůjční sazba
lending rate úrok na půjčku
lends půjčuje
lenght délka
length délka
lengthen prodlužovat
lengthen prodloužit
lengthened prodloužený
lengthening prodlužující
lengthening prodlužování
lengthier vleklejší
lengthiest nejrozvláčnější
lengthily rozvláčný
lengthily rozvláčně
lengthiness rozvleklost
lengths délky
lengthways podélně
lengthways podél
lengthwise po délce
lengthwise podélně
lengthy zdlouhavý
lengthy vleklý
lenience shovívavost
lenience mírnost
leniency mírnost
lenient mírný
leniently shovívavě
leninism leninismus
lenitic biotope lenitický biotop
lenitive uklidňující
lenitive paliativní
Lennox Lennox
Lenny Lenny
Lenore ženské křestní jméno
lens objektiv
lens očka
lens čočka
lenses čočky
lent půjčil
lent lend/lent/lent
lenten postní
lentic týkající se stojatých vod
lentic biotope lentický biotop
lenticular čočkovitý
lenticular čočkový
lenticular lentikulární
lentiform čočkovitý
lentil druh luštěniny
lentil čočka
lentil soup očková polévka
lentils očka
lento pomalu
Leo souhvězdí Lev
Leo Leo
Leo Lev
Leon Leon
Leona Leona

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy