Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Leonard Leonard
Leonardo Leonardo
Leone Leone
leonine lví
leopard levhart
leopard leopard
leopardess levhartice
leopardskin kožešina z leoparda
Leopol Lvov
Leopold Leopold
leotard cvičební trikot
leper malomocný
lepers malomocní
lepidopteran motýl
leprechaun šotek
leprechaun irský skřítek
leprosy malomocenství
leprosy lepra
leprous malomocný
leprous leprózní
lepton druh částice
Leroy Leroy
lesbian homosexuálka
lesbian lesbička
lesbian lesbický
lesbianism lesbismus
lesbians lesbičky
lesion léze
lesion postižení
Lesotho Lesotho
less menší
less méně
less-developed countries méně rozvinuté země
lessee nájemník
lessee nájemce
lessen zmenšit
lessen snížit
lessening zmenšení
lessens zmenšuje
lessens snižuje
lesser menší
Lesser Town of Prague Malá Strana
lesson lekce
lesson vyučovací hodina
lessons lekce
lessor pronajímatel
lest pro případ že
Lester Lester
let nechal
let dovolit
let let/let/let
let nechávat
let nechat
let
let alone natož
let down zklamat
let down oklamat
let down nechat na holičkách
let fly vystřelit
let go pustit
let go pouštět
let in pustit dovnitř
let in vpustit
let in nechat vejít
let it be nech toho
let loose uvolnit
let loose odpoutat
let off odpálit
let out vypustit
let s udělejme
let s pojďme
let through propouštět
let up přestat
let up polevit
let up ochabnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy