Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
let us dovolte
let us say respektive
let-down zklamání
let-out veřejně oznámit
let-up přerušení
letch touha
letch chtíč
letdown zklamání
lethal vraždící
lethal smrtonosný
lethal smrtelný
lethal smrtící
lethal concentration letální koncentrace
lethal dose letální dávka
lethal pesticide dose letální dávka pesticidu (LD100)
lethality smrtonosnost
lethally smrtonosně
lethargic otupělý
lethargic letargický
lethargic apatický
lethargically lhostejně
lethargically letargicky
lethargically apaticky
lethargy lhostejnost
lethargy netečnost
lethargy letargie
lethargy apatie
Letitia ženské křestní jméno
lets pronajímá
lets nechává
lets dovoluje
letter písemnictví
letter pronajímatel
letter listina
letter list
letter písmeno
letter dopis
letter bomb dopis s výbušninou
letter of alphabet písmeno
letter of credit akreditiv
letter writer osoba píšící dopisy
letter-box schránka na dopisy
letter-box poštovní schránka
letter-perfect doslovný
letter-writer osoba píšící dopisy
letterbox poštovní schránka
lettered sečtělý
letterhead záhlaví
letterhead hlavička dopisu
letterheads záhlaví
lettering nápis
letterpress knihtisk
letters písmena
letters dopisy
letters patent patentová listina
letters patent královský patent
letting pronájem
Lettish lotyština
Lettish lotyšský
lettuce salát
lettuce hlávkový salát
letup přerušení
let´s say řekněme
leu lei
leucine leucin
leucocyte leukocyt
leucocytosis leukocytóza
leucotomy leukotomie
leukaemia leukemie
leukemia leukemie
leukemic leukemický
leukocyte leukocyt
leukocyte bílá krvinka
LEV vozidla s nízkými emisemi
Lev Lev

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy