Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
archeologic archeologický
archeological archeologický
archeology archeologie
archer lukostřelec
archer lučištník
archers lučištníci
archery lukostřelba
arches oblouky
archetypal typický
archetypal archetypní
archetype archetyp
archetype typický příklad
archetypical typický
Archibald příjmení
archidiaconal arcijáhenský
Archie příjmení
archiepiscopal arcibiskupský
Archimedes řecký matematik
arching vypouklý
archipelago souostroví
archipelagoes souostroví
architect stavitel
architect architektka
architect architekt
architectonic architektonický
architectonics architektonika
architects architekti
architectural stavitelský
architectural architektonický
architecturally stavitelsky
architecturally architektonicky
architecture stavitelství
architecture architektura
architectures architektury
architrave epistyl
architrave architráv
archival archivní
archival science archivnictví
archive archivní
archive archivovat
archive archiv
archived archivovaný
archives archiv
archives archívy
archiving archivace
archiving archivování
archivist archivář
archly klenutě
archness drzost
archness troufalost
archon starořecký úředník
archon archón
archpriest arcikněz
archway podloubí
archway klenuté podloubí
arcs oblouky
arcsine arkussinus
arctangent arkustangens
Arctic Severní ledový oceán
arctic arktický
Arctic Circle severní polární kruh
Arctic Ocean Arktický oceán
Arcturus název hvězdy
Arden Arden
ardency vášeň
ardency zápal
ardent žhavý
ardent žhoucí
ardent nadšený
ardent horlivý
ardently vřele
ardently vášnivě
ardor žhář
ardour zanícení
ardour zápal

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy