Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
levant vzít do zaječích
levant utéci
levant prásknout do bot
Levantine Levantinec
Levantine levantský
levee násep
levee hráz
level vyrovnávat
level vyrovnat
level urovnat
level srovnat
level rovnat
level vodováha
level vyrovnaný
level zarovnat
level hladina
level úroveň
Level of Compliance úroveň vyhovění
level off vyrovnat
level off vyhladit
level-headed chladně uvažující
level-headed vyrovnaný
levelled vyrovnal
levelled urovnal
levelled srovnal
leveller nivelátor
leveller rovnostář
levelling nivelační
levelling vyvažování
levelling vyrovnání
levelling srovnávaní
levels stupně
levels úrovně
lever páčit
lever zvedat sochorem
lever tlapka
lever sochor
lever ruční
lever pákový
lever páčka
lever páka
leverage pákoví
leverage využít
leverage vliv
leverage investování
leverage dluh
leverage působení
leverage pákový převod
leveraged spekulativní
leveraged buyout účelový odkup akcií
leverages rizikové spekulace
leveraging využitím
levers páky
levers spínače
Levi Levi
leviathan obr
leviathan monstrum
leviathan kolos
leviathan velryba
leviathan biblické mořské zvíře
levied uvalený
levied uložený
levies on luxury items daně za luxusní zboží
Levin Levin
Levine Levine
Levis Levis
levitate vznášet se
levitate levitovat
levitation levitace
Levitt Levitt
levity lehkost
levity lehkomyslnost
levulose fruktóza
levulose ovocný cukr
levy vybírat /odvod/

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy