Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
levy odvod
Lew Lew
lewd oplzlý
lewdness oplzlost
lewdness obscénnost
Lewellyn Lewellyn
Lewis Lewis
Lewis Ludvík
lex zákon
lexeme lexém
lexeme jednotka slovní zásoby
lexical slovníkový
lexical slovní
lexical lexikální
lexicalization lexikalizace
lexicalize lexikalizovat
lexically slovně
lexically lexikálně
lexicographer lexikograf
lexicographer slovníkář
lexicographic slovníkářský
lexicographic lexikografický
lexicographical lexikografický
lexicographically lexikograficky
lexicography slovníkářství
lexicography lexikografie
lexicology lexikologie
lexicon lexikon
lexicons lexikony
Lexington okres v USA
lexis lexika
Leyden Leyden
lezzies lesbičky
LFD Linear Finite-Difference
LGB Laser Guided Bomb
Li Li
liabilities pasiva
liabilities závazky
liabilities závazky
liability právní odpovědnost
liability nevýhoda
liability pasivum
liability povinnost
liability přítěž
liability závazek
liability ručení
liability odpovědnost
liability insurance pojištění odpovědnosti
liability rules pravidla právní odpovědnosti
liable zodpovědný
liable povinný
liable odpovědný
liaise udržovat spojení
liaising udržování spojení
liaison vztah
liaison spolupráce
liaison prostředník
liana liana
liar lhářka
liar lhář
liars lháři
lib osvobození
libel hanopis
libelled křivě obvinil
libelled křivě ovbinil
libelled pošpinil
libelled pomluvil
libellous urážlivý
libelous urážlivý
liberal osvícený
liberal štědrý
liberal svobodný
liberal šlechetný
liberal rozsáhlý
liberal liberál

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy