Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
liberal liberální
liberal arts svobodná umění
liberalisation liberalizace
liberalise zmírnit
liberalise liberalizovat
liberalised uvolněný
liberalism liberalismus
liberality štědrost
liberality osvícenost
liberalization liberalizace
liberalize liberalizovat
liberalized liberalizovaný
liberalizing uvolňující
liberally svobodně
liberally štědře
liberally liberálně
liberally osvíceně
liberalness štědrost
liberals liberálové
liberate osvobozovat
liberate osvobodit
liberated osvobozený
liberation osvobození
liberationists zastánce odluky církve od státu
liberator osvoboditel
Liberia město - Kostarika
Liberia Libérie
libero střední obránce
libertarian zastánce svobody
libertarianism indeterminizmus
liberties svobody
libertine nemrava
liberty volnost
liberty svobodoa
liberty drzost
liberty nepřístojné chování
liberty opovážlivost
liberty svoboda
libidinal libidózní
libidinous prostopášný
libidinous chlípný
libido libido
libido pohlavní pud
LIBOR London InterBank Offered Rate
libra souhvězdí Váhy
Libra Libra
Libra Váhy
librarian knihovník
librarian knihovnice
librarians knihovníci
librarianship knihovnictví
libraries knihovny
library knihovna
library card čtenářský průkaz
library reading room studovna
library science vědecká knihovna
libration librace
Libre být svobodný
Libre software svobodný software
libretti libreto
librettist libretista
libretto libreto
Libreville hl.m. - Gabon
Libya Libye
lice vši
licence povolení
licence řidičský průkaz
licence povolení
licence licence
licence plate SPZ
licences licencuje
licences licence
licencing licenční
license udělit povolení
license udělit povolení /licenci/

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy