Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
lie-in lenošení
Lieberman Lieberman
Liechtenstein Lichtenštejnsko
lied lhal
lieder druh německé písně
lief rád
lief ochotně
liege vazal
liege držitel léna
liegt liegt
lien retenční
lien právo zastavení
lien retenční právo
lies lže
lies leží
lieu místo čeho
lieu namísto čeho
lieutenancy hodnost poručíka
lieutenant poručík
lieutenant colonel podplukovník
lieutenant general generálporučík
life trvanlivost
life existence
life doživotí
life doživotní vězení
life celoživotní
life životní
life život
life annuity doživotní renta
life annuity doživotní důchod
life belt záchranný pás
life buoy záchranný kruh
life cycle životnost
life cycle životní cyklus
life expectancy trvanlivost
life expectancy očekávaná průměrná délka života
life force životní síla
life insurance životní pojištění
life jacket záchranná vesta
life net záchranná síť
life preserver plovací vesta
life preserver záchranná vesta
life preserver záchranný pás
life raft záchranný člun
life sentence rozsudek na doživotí
life sentence doživotní trest
life style životní styl
life vest záchranná vesta
life-and-death vitálně důležitý
life-cycle analysis analýza životního cyklu
life-cycle inventory inventarizace životního cyklu
life-cycle inventory analysis inventarizační analýza životního cyklu
life-force životní síla
life-giving životodárný
life-preserver plovací vesta
life-raft záchranný člun
life-size v životní velikosti
life-sized v životní velikosti
life-support život zachraňující
life-threatening ohrožující život
lifebelt záchranné kolo
lifeblood krev
lifeboat záchranný člun
lifeboatmen posádka záchranného člunu
lifebuoy záchranný kruh
lifeforms formy života
lifeguard zachránce
lifeguard plavčík
lifeless neživý
lifeless mrtvý
lifelessly neživě
lifelessly mdle
lifelessness mdlost
lifelessness neživost
lifelike realistický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy