Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
lifeline záchranné lano
lifelong celoživotní
lifer trestanec
lifesaver zachránce
lifesaver plavčík
lifesaving záchranný
lifespan životnost
lifespans životnosti
lifestyle životní styl
lifestyles životní styly
lifetime celoživotní
lifetime doba existence
lifetime doživotní
lifetime existence
lifetime celý život
lifetime životnost
lifetime život
lifetime doba života
LIFO Last In
lift nadzvednout
lift lanovka
lift nadnést
lift nadzdvihnout
lift zdvih
lift zdviž
lift nadzvednutí
lift pozvednout
lift zvedat
lift zvednout
lift povzbudit
lift zdvihnout
lift zdvihat
lift výtah
lift off zvednout
lift up zvednout
lift-off start rakety
lifted zvednutý
lifted zdvižený
lifter zvedák
lifter zdvihač
lifting zvedání
lifting zvedající
lifting zvedací
lifting zdvihání
lifting zdvihající
liftoff start rakety
lifts zvedá
lifts výtahy
ligament vaz
ligament provazec
ligament vazivo
ligand ligand
ligate podvázat
ligation vazba
ligation ligatura
ligature vazba
ligature ligatura
ligatures pouta
ligatures obvazy
ligatures ligatury
liger liger
light zábavný
light svítit
light světelný
light osvětlovat
light objasnění
light nízkokalorický
light zápalka
light snadný
light osvětlit
light osvětlení
light nepatrný
light lehce
light light/lit/lighted
light světlý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy