Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
light zapalovat
light zapálit
light lehký
light světlo
light ash popílek
light bulb žárovka
Light Detection And Ranging Light Detection And Ranging LIDAR
Light Detection And Ranging LIDAR Light Detection And Ranging
light fuel oil lehký topný olej
light industry lehký průmysl
light opera opereta
light pen světelné pero
light up zapálit
light up rozsvěcovat se
light up osvětlovat
light up osvětlit
light up the fire zatopit
light up the fire zatápět
light year světelný rok
light-blue světle modrá
light-bulb žárovka
light-coloured světlý
light-fingered kapsářský
light-green světle zelená
light-headed trpící závratí
light-headed mající závrať
light-headedness závrativost
light-hearted veselý
light-heartedly lehkovážně
light-heartedness lehkovážnost
light-minded lehkomyslný
light-pen světelné pero
light-year světelný rok
lightbulb žárovka
lighted zažehl
lighted osvětlil
lighted light/lit/lighted
lighten ulehčit
lighten rozjasnit
lighten up osvětlit
lightening nadlehčování
lightening odlehčování
lighter zapalovač
lighter lehčí
lightest nejsvětlejší
lightest nejlehčí
lightface druh písma
lightheadedness závrativost
lighthearted veselý
lightheartedness lehkovážnost
lighthouse maják
lighting osvětlení
lighting nasvícení
lightless neosvětlený
lightly lehce
lightness lehkost
lightning blesk
lightning arrester bleskojistka
lightning bug svatojánek
lightning bug svatojánský brouček
lightning bug světluška
lightning bug svatojánská muška
lightning discharger bleskojistka
lightning fast bleskurychlý
lightning rod hromosvod
lightproof neprůsvitný
lights světla
lights-out večerka
lightship majáková loď
lightweight lehkovážný
lightweight lehký
ligneous dřevnatý
lignify dřevnatět
lignin lignin
lignite lignit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy