Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
lignite hnědouhelný
lignite hnědé uhlí
likable sympatický
likableness příjemnost
like souhlasný
like shodný
like skoro
like stejný
like podobný
like líbit se
like rád
like mít rád
like jako
like zač
like better raději
like better mít radši
like better mít raději
like crazy jako šílený
like father like son jaký otek
like forty ze všech sil
like forty o sto šest
like this takto
like this takhle
like-minded stejně smýšlející
likeability sympatičnost
likeable sympatický
liked oblíbený
likeing rád
likelier pravděpodobnější
likeliest nejpravděpodobnější
likelihood pravděpodobnost
likeliness pravděpodobnost
likely pravděpodobný
likely pravděpodobně
liken přirovnat
likened přirovnal
likeness podobnost
likes má ráda
likes má rád
likes líbí se mu
likewise nápodobně
likewise obdobně
likewise podobně
liking záliba
lilac jasně fialová
lilac šeřík
liliaceous liliovitý
Lilian ženské křestní jméno
lilies lilie
Lillian Lillian
lilliputian liliputánský
Lilly Lilly
Lilongwe hl.m. - Malawi
lilt rytmus
lilt kadence
lily liliově bílý
lily liliový
lily lilie
lily of the valley konvalinka
lily-white liliově bílá barva
lily-white přístupný jen bílým
Lima hl.m. - Peru
Lima Lima
lima bean fazol měsíční
limb úd
limb končetina
limber hbitý
limber up rozhýbat se
limbless beznohý
limbless bez údů
limbo zapomnění
limbo nejistota
limbo předpeklí
limbs údy
limbs končetiny

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy