Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ardour horlivost
arduous pracný
arduous obtížný
arduous náročný
are ar
are jste
are jsme
are jsi
are jsou
are not nejsou
are you going jedeš
are you going jdeš
are you looking for hledáte
area rozloha
area prostor
area okrsek
area územní
area území
area areál
area rozsah
area zóna
area sféra
area plocha
area pásmo
area okolí
area oblast
area kraj
area čtvrť
area code směrové číslo
area of harmfulness areál škodlivosti
area of species areál druhu
Area Source oblastní (plošný) zdroj
area targetting zaměření se na složku
area type areáltyp (botanika
areal prostorový
areal plošný
areal capacity of irrigation set plošná výkonnost závlahové soupravy
areal drainage plošné odvodnění
areal drainage plošná drenáž
areas plochy
areas oblasti
areflexia areflexe
aren t nejsou
arena aréna
arenaceous písečný
arenaceous písčitý
arenas arény
areola prsní dvorce okolo prsních bradavek
areola prsní dvorce
areometric method hustoměrná metoda (hydropedologie)
Arequipa město - Peru
Ares Ares
argent stříbro
argent stříbrný
argentic stříbrnatý
argentiferous stříbronosný
Argentina Argentinec
Argentina Argentina
Argentine Argentinec
argentine argentinský
Argentinian argentinský
argentous obsahující stříbro
argil hrnčířská hlína
argillaceous jílový
argillaceous jílovitý
Argo Argó loď
argon argon
Argonaut zlatokop
argonaut argonaut
Argonauts mořeplavci na Argó
Argos stavitel Argó
argosy velká loď
argot slang
argot hantýrka
argot argot

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy