Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
linear model of pollution damage lineární model škod ze znečištění
linear space lineární prostor
linear system lineární systém
linearity linearita
linearize linearizovat
linearized multistage procedure lineární vícestupňový model
linearly lineárně
lined vrásčitý
lined linkovaný
lined lemovaný
linefeed posun řádku
lineman pochůzkář
linen lněná tkanina
linen plátěný
linen lněné prádlo
linen lněné plátno
linen lněný
liner podložka
liner parník
liners parníky
lines řádky
lines nárys
lines linky
lines lemuje
lines hranice
lines čáry
linesman pomezní rozhodčí
linesmen pomezní rozhodčí
lineup seskupení
lineup nominace hráčů
lineup sestava
linger váhat
linger otálet
linger setrvávat
linger přetrvávat
linger prodlévat
lingered dožíval
lingerer loudal
lingerie prádélko
lingerie prádlo
lingerie dámské prádlo
lingering přetrvávání
lingeringly loudavě
lingo žargon
lingua jazyk
lingual linguální
linguist jazykovědec
linguist lingvista
linguistic lingvistický
linguistic jazykovědný
linguistically lingvisticky
linguistically jazykovědně
linguistics jazykověda
linguistics lingvistika
linguists jazykovědci
linguists lingvisté
liniment mazání
liniment mast
lining obkládání
lining obložení
lining podšívka
lining vyzdívka
lining obklad
lining trasování
lining linkování
linings podšívky
link spojka
link souvislost
link propojit
link propojení
link pojítko
link linkování
link spoj
link linkovat
link spojit se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy