Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
link vazba
link spojovat
link spojit
link spojení
link odkaz
link up zapojit
link up spojit
link-up návaznost
linkable spojitelný
linkage vazba
linkage propojení
linked spojen
linked spojený
linker spojovník
linker spojovací program
linking spojující
linking propojující
linkman koordinátor
links spojuje
links odkazy
links vazby
links golfové hřiště
linkup návaznost
linnet stehlík
linnet druh pěnkavy
lino linoleum
linocut linořez
linoleum linoleum
linseed lněné semeno
linseed oil lněný olej
lint chomáče vláken bavlny
lintel okenní překlad
lintel dveřní překlad
Linton Linton
Linus Linus
Linux Linux
Linz Linec (rakouské město)
lion lví
lion lev
lion s share lví podíl
Lionel mužské křestní jméno
lioness lvice
lionet lvíče
lionfish perutýn
lionise hostit
lionised hostil
lionize jednat s někým jako s veličinou
lionize zahrnovat obdivem
lions lvi
lip pysk
lip ret
lip service falešné uznání
lip sync přesná synchronizace
lip-read odezírání ze rtů
lip-service falešné uznání
lip-sync přesná synchronizace
lipaemia lipémie
lipase lipáza
lipectomy lipektomie
lipid tuk
lipide lipid
lipidosis lipidóza
lipoid lipoidní
lipoid tukový
lipoidaemia lipidémie
lipomatosis lipomatóza
lipophilic lipofilní
lipoprotein lipoprotein
liposarcoma liposarkom
liposuction kosmetická operace
lipped pyskatý
Lippincott Lippincott
lips rty
Lipscomb Lipscomb
lipstick rtěnka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy