Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Lipton Lipton
liquefaction zkapalnění
liquefaction kapalnost
liquefiable zkapalnitelný
liquefied zkapalněný
liquefy zkapalnět
liqueur likér
liquid tekutý
liquid tekutina
liquid kapalný
liquid kapalina
liquid likvidní
liquid manure kejda
liquid radioactive waste kapalný radioaktivní odpad
liquid rock magma
liquidate likvidovat
liquidated zlikvidovaný
liquidated likvidovaný
liquidated likvidoval
liquidating likvidační
liquidation likvidace
liquidator likvidátor
liquidise rozmixovat
liquidise roztajit
liquidised roztajil
liquidised rozmixoval
liquidiser mixér
liquidity likvidita
liquidity tekutost
liquidize rozmixovat
liquidizer mixér
liquidness tekutost
liquids tekutiny
liquids kapaliny
liquor likér
liquor destilát
liquor store obchod lihovinami
liquorice lékořice
liquorish likérový
lira lira
lire lira
Lisa Lisa
Lisbon hl.m. - Portugalsko
Lisbon Lisabon
Lise ženské křestní jméno
lisle flór
lisle druh látky
lisp šišlat
Lisp Lisp
Liss Liss
lissom svižný
lissom pružný
lissom poddajný
lissom ohebný
lissome pružný
lissome ohebný
lissomeness poddajnost
lissomness poddajnost
list výkaz
list soupis
list sestava
list sepsat
list obruba
list náklon
list index
list pořadí
list rejstřík
list listovat
list katalog
list mez
list inventář
list přoužek
list seznam
list price cena podle ceníku
listed zaznamenaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy