Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
listed uvedený
listed jsoucí v nějakém seznamu
listed company akciová společnost
listen poslouchat
listen in poslouchat
listen in naslouchat
listen to naslouchat
listen to poslouchat
listen to poslechnout
listen up! poslyš!
listen! poslechni
listened poslouchal
listener posluchač
listeners posluchači
listening poslech
listening poslouchání
listening poslouchající
listening naslouchání
listening naslouchající
listens poslouchá
lister katalogizátor
Lister Lister
listeria druh bakterie
listing záznam
listing soupis
listing seznam
listing sepisování
listing listování
listing výčet
listing výpis
listings výpisy
listings soupisy
listless netečný
listless lhostejný
listless apatický
listlessly netečně
listlessness lhostejnost
Liston Liston
lists listy
lit zapálil
lit zapálený
lit osvětlil
lit osvětlený
lit osvětlen
lit rozsvícen
lit light/lit/lighted
lit up osvětlený
litany litanie
litchi liči
lite odlehčený
lite lehký
lite dietní
liter litr
literacy gramotnost
literal tiskový
literal prostý
literal písmenný
literal doslovný
literalism věrnost faktům
literalistic lpící na slovech
literally doslova
literally doslovně
literariness literárnost
literary spisovný
literary literární
literate vzdělaný
literate gramotný
literati literáti
literature písemnictví
literature literatura
lithe ohebný
lithely mrštně
litheness pružnost
lithesome svižný
lithiation lithiace

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy