Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
lithic kamenný
lithium lithium
lithograph litografie
lithograph kamenotisk
lithographer litograf
lithographic litografický
lithography kamenotisk
lithography litografie
lithological litologický
lithology litologie
lithology sedimentologie
lithophyte litofyt
lithosphere litosféra
lithotomy litotomie
lithotrophic microorganism litotrofní mikroorganismus
Lithuania Litva
Lithuanian litevský
Lithuanian Litevec
Lithuanian Litevština
Lithuanian Litva
litigant strana v soudním sporu
litigate soudit se
litigate vést spor
litigation rozepře
litigation pře
litigation spor
litigator advokát
litigious sporný
litigiousness právní spornost
litmus lakmus
litmus paper lakmusový papír
litre litr
litres litry
litter nosítka
litter odpadky
litterbug nepořádník
littered rozházený
littering pohazování
littering rozhazování
little maličký
little málo
little malý
little trochu
little trocha
little drobný
little krátký
little nepatrný
little auk alka malá
little bittern bukáček malý
little boy chlapec
little boy chlapeček
little bush keřík
little by little krůček po krůčku
little by little pozvolna
little calf telátko
little cottage chaloupka
little figure postavička
little finger malíček
little fool blázínek
little girl dívenka
little girl holčička
little house domeček
little hut klobouček
little lamb jehňátko
Little Poland Malopolsko
Little Rock hl.m. - Arkansas v USA
little song písnička
little sweetie brouček
little table stolek
little thing maličkost
little tiny bush keříček
little toe malíček u nohy
little tooth zoubek
little tower věžička
little tree stromeček

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy