Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
little window okýnko
Little wonder není divu
little-waste technology maloodpadová technologie
littleness drobnost
littleness malost
littler menší
littlest nejmenší
Littleton Littleton
Litton Litton
littoral přímořský
littoral litorál
liturgical liturgický
liturgy liturgie
livable obyvatelný
livable snesitelný
live živý
live žijící
live živoucí
live skutečný
live naživu
live žít
live bydlit
live bydlet
live spustitelný
live by žít podle
live down přežít
live from hand to mouth žít z ruky do huby
live in žít v
live in přebývat
live in bydlet v
live off žít z
live off živit se
live on přežívat
live on živit se
live through prožívat
live through prožít
live to see dočkat se
live up to splňovat
live up to chovat se podle
live wire člověk plný energie
live-in girlfriend družka
lived žil
lived-in obydlený
livelier živější
liveliest nejživější
livelihood obživa
livelihood bydlo
livelihood živobytí
livelihoods živobytí
liveliness živost
liveliness veselost
livelong trvalý
livelong celičký
lively temperamentní
lively čilý
lively plný života
lively živý
liven vzpružit
liven oživit
liven up oživit
liveness životnost
liver játrový
liver játra
liver kdo žije určitým způsobem
liver dumplings játrové knedlíčky
liver pâté játrová paštika
liver sausage játrovka
liveried livrejovaný
liveries uniformy
liverish nevrlý
liverish mrzutý
Livermore Livermore
Liverpool Liverpool
liverwort jaterník
livery uniforma

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy