Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
lives životy
lives žije
lives bydlí
livestock živý inventář
livestock hospodářská zvířata
livestock skot
livestock dobytek
livid rozzuřený
livid popelavý
living žijící
living živý
living živoucí
living žití
living živobytí
living obývací
living room obývací pokoj
living room obývák
living standard životní úroveň
living standards životní úroveň
living wage životní minimum
living wage existenční minimum
Livonia město - Spojené státy americké
Livonia Livonsko
Liz Liz
Liz Líza
lizard ještěrka
lizard ještěr
lizards ještěrky
Lizzie ženské křestní jméno
LJBF Let s Just Be Friends
Ljubljana hl.m. - Slovinsko
llama lama
llamas lamy
load zatížit
load zatěžkat
load obtížit
load naplnit
load naložit
load nakládat
load úvazek
load zatěžovat
load zatížení
load břímě
load náklad
load hromada
load down naložit
load forecasting předpovídání spotřeby
load of landscape zatížení krajiny
load standard of landscape norma zatížení krajiny
load up naložit
load up nakládat
loadable zaveditelný
loaded zatížený
loaded plněný
loaded naplněný
loaded naložený
loaded nabitý
loader nakladač
loader zaváděcí program
loader zavaděč
loaders nahrávače
loading nakládka
loading nabíjení
loading nakládací
loading naložení
loading zavádění
loading zatížení
loading nakládání
loading nahrává se
loading načítání
loading through pollution zatížení znečišťujícími látkami
loads spousty
loads náklady
loads spousta
LOAEL nejnižší pozorovaná úroveň s negativními efekty

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy