Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
loaf homole
loaf pecen
loaf povalovat se
loaf bochník
loafer povaleč
loafing zahálka
loafing povalečství
loam jílovitá hlína
loam hlína
loan úvěr
loan půjčka
loan terms podmínky poskytování úvěru
loanable zapůjčitelný
loanable funds model model pasivních (úvěrovatelných) fondů
loaned zapůjčil
loaned půjčil
loans půjčky
loansharking lichva
loanword přejaté slovo
loath neochota
loath nerad
loathe ošklivit si
loathing averze
loathing nechuť
loathsome ohavný
loathsome odpuzující
loathsome odporný
loathsomely odporně
loathsomeness odpornost
loaves bochníky
lob lobovat
lob lobovaný míč
lobar lalokový
lobate laločnatý
lobbed loboval
lobbies vestibuly
lobbies haly
lobbing ovlivňování
lobbing lobování
lobby nátlakový
lobby lobby
lobby vestibul
lobby ovlivňovat
lobby lobovat
lobby kuloár
lobby hala
lobby předsíň
lobbying ovlivňující
lobbying lobující
lobbyist lobbista
lobe lalůček
lobe lalok
lobectomy lobektomie
lobed lalokovitý
lobelia lobelka
lobes lalůčky
loblolly hustá ovesná kaše
lobotomist lékař provádějící lobotomii
lobotomize provést lobotomii
lobotomy lobotomie
lobster humr
lobular lalůčkovitý
lobular lobulární
lobule lalůček
loc of rozpaky rozpacích
loc pl of oblak oblacích
LOCAAS Low Cost Anti-Armor Submunition
local zdejší
local tamní
local místní občan
local lokální
local místní
local area network místní síť
local authority místní úřad
local drainage místní odvodnění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy