Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
local government místní vláda
local government místní správa
local pesticide application lokální použití pesticidu
local public goods lokální veřejné statky
local train osobní vlak
locale dějiště
localisation lokalizace
localise lokalizovat
localise zabránit šíření
localise přeložit
localised lokalizovaný
localities lokality
locality lokalita
localization lokalizace
localize zaměřit
localize lokalizovat
localized místní
localized lokalizovaný
localized irrigation lokalizovaná závlaha
locally lokálně
locally místně
Locally Unwanted Land Uses (LULUs). lokálně nežádoucí užití pozemku
locals místní
locatable lokalizovatelný
locate lokalizovat
locate zaměřit
locate umístit
located umístěn
located situován
located lokalizovaný
located lokalizován
located umístěno
locater lokátor
locater vyhledávač
locates umisťuje
locates lokalizuje
locates nachází
locating lokalizující
locating lokalizování
locating vyhledávání
location umístění
location pozice
locational lokační
locations lokality
locations umístění
locative lokativní
locative lokál
locator lokátor
locators lokátory
loch jezero
Loch Ness Loch Ness
loci místo
loci centrum
lock zamykat
lock zamknout
lock zámek
lock away uzamknout
lock in zavřít
lock out zavřít před nosem
lock up znepřístupnit
lock up zamknout
lock up uzamknout
lock up uzavřít
lock-up vězení
lockable uzavíratelný
lockable uzamykatelný
Locke Locke
locked zamčený
locker skříňka
lockers skříňky
locket medailón
Lockhart Lockhart
locking zamykání
locking blokování
lockout výluka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy