Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
log kmen
log špalek
log kulatina
log poleno
log poznámka
log zápisek
log cabin srub
log cabin chaloupka
log-cabin chaloupka
Logan Logan
loganberry ostružiny
loganberry druh ostružiny
logarithm logaritmus
logarithmic logaritmický
logarithmically logaritmicky
logbook deník
logged protokolovaný
logger dřevorubec
logger zapisovač
loggerhead tupec
loggerhead hlupák
loggia lodžie
logging protokolování
logic logika
logical logický
logicality logičnost
logically logicky
logician logik
logicism logicismus
login přihlášení do systému
logistic logistický
logistic S-curve logistická s-křivka
logistical logistický
logistically logisticky
logistician logistik
logistics logistika
logit model logitový model
logjam překážka
logo logo
logos loga
logotype slitek
logotype ligatura
logout odhlášení od sítě
logrolling vzájemné vychvalování
logrolling sousedská pomoc
logs žurnály
logs polena
logs kmeny
logs zapisuje do záznamu
logy těžkopádný
LOHICA Look Out
loin bedra
loincloth bederní zástěrka
loins bedra
Lois Lois
loiter lelkovat
loiter loudat se
loiterer loudal
loiterer louda
LOL Laughing Out Loud
Lola Lola
LOLAROTG Laughing Out Loud And Rolling On The Ground
loll hovět si
lolling povalující se
lollipop lízátko
lolly nanuk
lolly lízátko
Lombard Lombard
Lombardy Lombardie
Lome hl.m. - Togo
London Jack London
London London
London londýnský
London Londýn
London Dumping Convention London Dumping Convention

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy