Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
London smog smog typu London
Londoner Londýňan
lone osamělý
lonelier osamocenější
loneliest nejosamělejší
loneliness samota
loneliness osamocenost
loneliness tesklivost
loneliness osamělost
lonely sám
lonely osamělý
loner samotář
lonesome osamělý
lonesomeness osamělost
long toužit
long dychtit
long vleklý
long zdlouhavý
long dlouze
long dlouho
long zatoužit
long dlouhý
long ago dávno
Long Beach město - Spojené státy americké
long credit dlouhý úvěr
long division dělení na papíře
long for zatoužit po
long for toužit po
long haul dálkový
long jump skok daleký
long run dlouhodobý
long shot snímek z dálky
long woman´s boot kozačka
long-ago dávno
long-awaited dlouho
long-distance dálkový
long-drawn-out vleklý
long-haul dálkový
long-lasting dlouhotrvající
long-life trvanlivý
long-lived dlouhověký
long-lost dávno ztracený
long-playing dlouhohrající
long-range dálkový
long-range dalekonosný
long-range transport of pollution dálkový přenos znečištění
long-run average cost curve křivka dlouhodobých průměrných nákladů
long-running dlouhotrvající
long-sighted dalekozraký
long-sightedness lepší viditelnost do dálky
long-standing přetrvávající
long-standing odvěký
long-standing dlouholetý
long-stay dlouhý pobyt
long-suffering trpělivý
long-tailed dlouhoocasý
long-term dlouhodobý
long-term average value dlouhodobý průměr (hydrologie)
long-term deposit dlouhodobý vklad
long-term hydrological prognosis dlouhodobá hydrologická předpověď
long-term loan dlouhodobá půjčka
long-term objectives dlouhodobé cíle
long-time dlouhotrvající
long-time dlouholetý
long-winded rozvláčný
long-windedness rozvláčnost
longboat největší záchranný člun
longbow luk
longbow dlouhý luk
longed toužil
longer již
longer delší
longer déle
longest nejdéle
longest nejdelší

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy