Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
longevity dlouhý život
longevity životnost
longevity dlouhověkost
Longfellow Longfellow
longhand latinka
longhorn dlouhorohý
longhouse druh indiánského obydlí
longing touha
longingly dychtivě
longish podlouhlý
longitude zeměpisná délka
longitude délka
longitudinal podélný
longitudinal dispersion podélná disperze (hydrosystém)
longitudinal drain podélný drén
longitudinal drainage podélná drenáž
longitudinally podélně
longs touží
longshoreman přístavní dělník
longshoremen člověk který nakládá a vykládá lodě
longsighted prozíravý
longsighted dalekozraký
longsightedness lepší viditelnost do dálky
longstanding přetrvávající
Longstreet Longstreet
longsword dlouhý meč
longtime dlouhotrvající
longtime dlouholetý
longtime dlouhodobý
longways podélně
longwoolled dlouhosrstý
loo záchod
loo toaleta
loofah mycí houba
look vzezření
look vyhlížet
look prozkoumat
look prohlédnout si
look dívat se
look dohlížet
look vzhled
look hledat
look dívat
look vypadat
look pohlédnout
look pohledět
look pohled
look hledět
look after starat se o
look after postarat se o
look after pečovat o
look ahead dívat se před sebe
look at dívat se po-
look at kouknout se
look at prohlížet
look at prohlédnout
look at podívat se
look at koukat
look back ohlížet se
look back ohlédnout se
look back dívat se zpět
look down shlížet
look down on shlédnout
look down upon shlédnout
look for hledat
look forward očekávat
look forward těšit se
look forward to těšit se na
look here koukni
look here! heleďte
look here! hele
look in zaskočit
look in on zastavit se u
look in on zaskočit ke
look into vyšetřovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy