Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
look into vyšetřit
look into prošetřovat
look into prozkoumat
look like vypadat
look on přihlížet na
look on dívat se na
look out dávat pozor
look out dát pozor
look out for vyhlížet
look out for dávat pozor na
look out for dívat se po
look over prohlédnout
look round ohlédnout ohlédl
look sharp pospíšit si
look the other way dívat se jinam
Look the part Být vhodně oblečen
look through vyšetřit
look through prohlédnout si
look through nevšímat si
look to očekávat od
look up vyhledat
look up to obdivovat
look up to vzhlížet k
look! heleďte
look! hele
look! see! podívejte se
look! see! podívej se
look-alike podobná osoba
look-see omrknutí
look-see zběžný pohled
lookalike dvojník
looked vypadal
looked podíval
looker přihlížející
looker fešák
looker atraktivní osoba
looker-on divák
looker-on přihlížející
lookers-on přihlížející
looking vypadající
looking dívající se
looking glass zrcadlo
looking-glass zrcadlo
lookout vyhlídka
lookout rozhledna
looks pohledy
lookup vyhledat
loom tyčit se
loom stav
loomed tyčil se
looming navlékání osnovy
looming navádění osnovy
Loomis Loomis
looms tyčí
loon lenoch
looney bláznivý
looney pako
loony praštěný
loony potrhlý
loony bin blázinec
loop smyčkovat
loop přemet
loop obroučka
loop dělat kruhy
loop dělat loopingy
loop dělat smyčku
loop vinout
loop smyčka
loop točit
loop looping
loop cyklus
loop očko
loop kruh
loop okruh
looped opilý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy