Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
loquacious povídavý
loquaciousness upovídanost
loquacity upovídanost
loquat mišpule japonská
LORAN Long-Range Radio Aid to Navigation
lord pán
Lord Lord
Lord lord
lord s prayer otčenáš
Lord s prayer modlitba Páně
lordly panský
lordosis lordóza
lords pánové
lordship lordstvo
lore tradice
lore učení
Lorelei ženské křestní jméno
Loren Loren
Lorenz Lorenz
Lorenz Curve. Lorenzova křivka
Loretta ženské křestní jméno
lorgnette lorňon
Lori Lori
loricate obrneny
Lorinda ženské křestní jméno
loris primát žijící na stromech
LOROPS Long-Range Oblique Optical System
Lorraine Lorraine
lorries valníky
lorries nákladní vozidla
lorries kamióny
lorry nákladní auto
lorry náklaďák
lorry kamion
lorry driver řidič nákladního auta
lorryload náklad dodávky
Los Los
Los Angeles Los Angeles
Los Angeles smog smog typu Los Angeles
losable ztratitelný
losable prohratelný
lose prodělat
lose lose/lost/lost
lose prohrávat
lose prohrát
lose ztratit
lose ztrácet
lose all love for zanevřít
lose game prohrávat
lose game prohrát
lose one s temper ztratit trpělivost
lose one s way zabloudit
lose out neuspět
lose out být poražen
lose patience ztratit trpělivost
lose sight of ztratit z očí
lose time ztratit čas
lose track sejít ze stopy
lose weight zhubnout
loser zkrachovaná existence
loser ztroskotanec
loser poražený
loser posera
losers poražení
loses ztrácí
loses prohrává
loses pozbývá
losing ztrátový
losing prohrávající
loss ztráta
loss prohra
loss porážka
loss caused by harmful organisms ztráta způsobená škodlivými organismy
loss leader zboží lákající na nízkou cenu
loss-leader zboží lákající na nízkou cenu

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy