Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
loss-making outflow ztrátový odtok
losses ztráty
losses škody
lossleader reklamní výrobek
lossleader reklamní zboží
lossless bezeztrátový
lossy ztrátový
lossy coefficient ztrátový součinitel
lost prohrál
lost ztratil
lost ztracený
lost zapomenutý
lost ztracen
lost lose/lost/lost
lost ztraceno
lot parcela
lot stavební pozemek
lot hodně
lot moc
lot pozemek
lot stavební parcela
lot množství
lot spousta
loth neochotně
lothario zpustlík
lothario svůdce
lotic biotope lotický biotop
lotion vodička
lotion roztok
lotion pleťová voda
lotion prostředek k omývání
LotR Lord of the Rings (a Tolkien work)
lots spousta
lots moc
lots of hodně
lottery loterie
Lottie Lottie
lotto loto
lotto sportka
lotus lotos
lotus position lotosová pozice
lotus-eater snílek
Lou Lou
louche pochybný
loud křiklavý
loud hlasitě
loud hlučný
loud hlasitý
loud-hailer megafon
loud-hailer hlásná trouba
loud-mouthed hlučný
louder hlasitější
louder hlasitěji
loudest nejhlasitější
loudhailer megafon
loudly hlasitě
loudmouth křikloun
loudness hlučnost
loudness hlasitost
loudspeaker reproduktor
loudspeakers reproduktory
lough jezero
Louis Louis
Louisa okres v USA
Louisa ženské křestní jméno
Louise Louise
Louisiana Louisiana
Louisiana stát v USA
Louisville město - Spojené státy americké
lounge obývací pokoj
lounge pohovka
lounge hala
lounge oblek
lounge povalování
lounge flákání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy