Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
lower down níže
lower down níž
Lower Saxony Dolní Sasko
lower-case malá písmena
lower-class nižší společenská třída
lowercase malými písmeny
lowered snížený
lowering snižování
lowermost nejspodnější
lowermost nejnižší
lowermost nejdolejší
lowers milovníci
lowers snižuje
lowest nejnižší
Lowest Achievable Emission Rate (LAER). nejnižší dosažitelný podíl emisí (LAER)
lowest-observed-adverse-effect level loael
lowish podřadný
lowland nížina
lowliest nejnižší
lowly prostě
lowly skromně
lowly nízce
lowly chudobně
lowness nízkost
Lowry Lowry
lox tekutý kyslík
Loy Loy
loyal oddaný
loyal věrný
loyal loajální
loyalism loajalizmus
loyalism loajalismus
loyalist loajalista
loyally věrně
loyally oddaně
loyalties věrnosti
loyalty oddanost
loyalty věrnost
loyalty loajalita
Loyola Loyola
lozenge bonbón proti kašli
LPD Low Probablitiy of Detection
LPI Low Probability of Intercept
LPT Low Pressure Turbine
LRT 1.lehký železniční transit
LRTAP dálkový přenos vzdušných polutantů
LRU Line Replaceable Unit
LRV lehké železniční vozidlo
LSD LSD
LSFIAB Like Shooting Fish In A Barrel
LSHIPMP Laughing So Hard I Peed My Pants
LSP Less Sensitive Person
LTBF Learn To Be Funny
ltd spol. s r.o.
Ltd spol. s r. o.
ltd s.r.o.
Ltd s. r. o.
Luanda hl.m. - Angola
lubber trouba
lubber nemotora
Lubbock Lubbock
lube mazadlo
Lubell Lubell
lubricant mazadlo
lubricant mazivo
lubricate promazat
lubricate mazat
lubricated namazaný
lubrication mazání
lubricator mazadlo
lubricious kluzký
lubricity kluzkost
lubricity klouzavost
Lucas Lukáš
Lucas Lucas

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy