Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
arithmetical aritmetický
arithmetical matematický
arithmetically matematicky
arithmetician matematik
arithmetician počtář
Arizona Arizona
Arizonan obyvatel Arizony
Arizonian týkající se Arizony
ark archa
ark míchač
ark of the covenant archa úmluvy
Arkansas Arkansas
ARL roční emisní limit
Arlen Arlen
Arlene ženské křestní jméno
Arlington Arlington
arm páka
arm vyzbrojit se
arm zbrojit
arm ozbrojovat
arm vyzbrojit
arm zbraň
arm paže
arm ruka
arm ozbrojit
arm raising forward předpažit
arm raising upward vzpažit
armada válečné loďstvo
armadillo pásovec
armadillos pásovci
Armageddon Armageddon
Armageddon konec světa
Armageddon poslední bitva
armament výzbroj
armament vyzbrojení
armament vojenský potenciál
armament zbrojení
armamentarium instrumentář
armaments výzbroj
armature kotva elektrické cívky
armature kotva elektromagnetu
armature zbroj
armature armatura
armband páska na rukávu
armband nárameník
armchair teoretický
armchair křeslo
armchair lenoška
armed ozbrojený
armed forces ozbrojené síly
armed services ozbrojené služby
armed to the teeth ozbrojen po zuby
Armenia město - Kolumbie
Armenia Arménie
Armenian arménský
armful náruč
armhole průramek
armies armády
armiger zbrojnoš
arming ozbrojení
armistice příměří
Armistice Day Den příměří 11.lisotpad
armless jsoucí bez paží
armless bezbranný
armlet náramek
armor brnění
armored obrněný
armorial heraldický
armorial erbovní
armory zbrojnice
armory arzenál
armory zbrojovka
armour obrnění
armour kování
armour pancéřování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy