Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
lucent zářicí
lucent zářný
lucent svítivý
Lucerne Lucern
Lucia Lucia
Lucian Lucian
lucid jasný
lucid zářivý
lucid srozumitelný
lucidity přehlednost
lucidity jasnost
lucidly průzračně
Lucie Lucie
Lucien Lucien
lucifer satan
Lucifer Lucifer
Lucille Lucille
Lucille ženské křestní jméno
Lucius Lucius
luck talisman
luck náhoda
luck štěstí
luck out mít kliku
luckier štastnější
luckiest nejšťastnější
luckily naštěstí
luckless smolařský
luckless bez štěstí
lucky šťastný
lucrative lukrativní
lucrative výnosný
lucrativeness výnosnost
lucre hovorově peníze
Lucretia ženské křestní jméno
Lucretia Lukrécia
Lucretius Lukrécius
lucubration noční studium
luculent jasný
Lucy Lucy
Lucy Lucie
luddite někdo komu vadí technologický pokrok
lude pilulka
ludic humorný
ludic hravý
ludic hrát
ludicrous směšný
ludicrous absurdní
ludicrously směšně
ludicrously absurdně
ludicrousness směšnost
Ludlow Ludlow
Ludmilla Ludmila
ludo člověče nezlob se
Ludwig Ludwig
lues syfilis
luff návětrný
luff řídit loď po větru
Lufthansa Lufthansa
Luftwaffe Luftwaffe
lug vláčet
lug táhnout
lug oko
lug zarážka
luggage zavazadla
lugging vlečení
lugging vláčení
lugging táhnutí
lugubrious truchlivý
lugubrious žalostný
lugubriously žalostně
Luis Luis
Lukas Lukáš
Luke Luke
lukewarm netečný
lukewarm lhostejný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy