Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
lukewarmly netečně
lukewarmly lhostejně
lukewarmness netečnost
lukewarmness lhostejnost
lull uklidňující
lull uklidnit
lull přestávka (na odpočinek)
lullaby ukolébavka
lulu svůdná žena
lumbago houser
lumbago ústřel
lumbago lumbágo
lumbago bolest v kříži
lumbar lumbální
lumbar bederní
lumber řezivo
lumberer dřevorubec
lumberjack dřevorubec
lumberman dřevorubec
lumberyard sklad dříví
lumen lumen
lumen jednotka světelného toku
luminal sedativum
luminal luminal
luminance svítivost
luminary zdroj světla
luminary svítidlo
luminary svítící nebeské těleso
luminary duchovní zdroj světla
luminary svítící
luminary světelný
luminary vynikající osobnost
luminesce světélkovat
luminescence světélkování
luminescent světélkující
luminescent material luminofor
luminosity svítivost
luminous světélkující
luminous zařící
luminous svítivý
luminously svítivě
luminously zářivě
lummox hromotluk
lump kostka
lump žmolek
lump nemotora
lump of sugar kostka cukru
lump sum paušál
lumped soustředěný
lumpen beztvarý
lumpier hrudkovitější
lumpiness kusovost
lumpiness hrudkovitost
lumpish těžkopádný
lumpish nemotorný
lumps kousky
lumps kostky
lumps hrudky
lumps hroudy
lumpy hrudkovitý
luna luna
lunacy šílenství
lunar měsíční
lunar module měsíční modul
lunar month lunární měsíc
lunatic ztřeštěnec
lunatic bláznivý
lunatic šílenec
lunatic blázen
lunatic šílený
lunatic asylum blázinec
lunatic fringe extrémisté
lunatics šílenci
lunatics blázni
lunch poobědvat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy