Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
magenta fialový
magenta fialová barva
magenta purpurová barva
Maggie Maggie
maggot larva
maggots larvy
maggoty červivý
magi kouzelníci
magi mágové
magic kouzlo
magic čarodějnický
magic čarodějný
magic kouzelnický
magic magický
magic magie
magic kouzelný
magic carpet létající koberec
magic eye magické oko
magic lantern starý projektor
magic number magické číslo
magic spell kouzlo
magical kouzelný
magical magický
magical ability magická schopnost
magical power magická síla
magically okouzlujícím způsobem
magically kouzelně
magician kouzelník
magicians kouzelníci
Magill Magill
magisterial diktátorský
magisterial autoritativní
magisterially autoritativně
magistracy smírčí soudcovství
magistral imponující
magistral autoritativní
magistrate soudce
magistrates soudci
magma sopečná láva
magma magma
magma grupoid
magma differentiation magmatická diferenciace
magmatic magmatický
magmatic lávovitý
magna velký
magna cum laude s vyznamenáním
magnanimity šlechetnost
magnanimous šlechetný
magnanimously šlechetně
magnate magnát
magnesia magnezie
magnesia nerost magnézie
magnesia oxid hořečnatý
magnesite magnezit
magnesium hořčík
magnesium oxide oxid hořečnatý
magnesium sulfate síran hořečnatý
magnet magnet
magnet school škola přitahující studenty
magnetic magnetický
magnetic attraction magnetická přitažlivost
magnetic compass magnetický kompas
magnetic core magnetické jádro
magnetic dipole magnetický dipól
magnetic disc magnetický disk
magnetic disk magnetický disk
magnetic equator magnetický rovník
magnetic field magnetické pole
magnetic field strength síla magnetického pole
magnetic force magnetická síla
magnetic head magnetická hlava
magnetic induction magnetická indukce
magnetic line of force magnetická siločára
magnetic medium magnetické médium
magnetic mine magnetická mina

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy