Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
magnetic monopole magnetický monopól
magnetic needle magnetická střelka
magnetic north magnetický severní pól
magnetic pole magnetický pól
magnetic resonance magnetická rezonance
magnetic resonance imaging metoda zjištění hustoty protonů
magnetic storage magnetické médium
magnetic storage medium magnetické médium
magnetic storm magnetická bouře
magnetic stripe magnetický pásek
magnetic tape magnetická páska
magnetically magneticky
magnetisation magnetizace
magnetise zmagnetizovat
magnetism přitažlivost
magnetism magnetismus
magnetisms magnetismus
magnetite nerost magnetovec
magnetite magnetovec
magnetite druh nerostu
magnetizable magnetovatelný
magnetizable zmagnetizovaný
magnetization magnetizace
magnetize magnetizovat
magnetize přitahovat
magnetize zmagnetizovat
magnetize magnetizovat
magnetized zmagnetizovaný
magneto induktor
magnetoelectric machine elektromagnetický stroj
magnetohydrodynamical magnetohydrodynamický
magnetometer magnetometr
magneton magneton
magnetosphere magnetosféra
magnetron magnetron
magnets magnety
magnification zvětšení
magnificence titul rektora při promoci
magnificence velkolepost
magnificence nádhera
magnificent grandiózní
magnificent skvělý
magnificent nádherný
magnificently velkolepě
magnificently nádherně
magnified přehnaný
magnified zvětšený
magnifier lupa
magnifies zvětšuje
magnify zvětšit
magnify zvětšovat
magnifying zvětšovací
magnifying zvětšující
magnifying glass lupa
magniloquence chvástavost
magniloquent chvástavý
magnitude důležitost
magnitude velikost
magnitude řád
magnitude význam
magnitude magnituda
magnitudes velikosti
magnolia magnolie
magnolia světle růžový
magnolia bledě růžový
magnum velká láhev na víno
magnum opus životní dílo
Magnuson Magnuson
magpie straka
Magruder Magruder
Maguire Maguire
magus mág
magus astrolog
magus kouzelník
Magyar maďarština

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy